บริษัท แอเรียล ลิฟท์ เอเชีย จำกัด มีความภูมิใจนำเสนอระบบ EST จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบบำบัดน้ำทีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีทั่วโลก สำหรับใช้งานในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการใช้งานที่ผ่านมา

ระบบ EST เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการจดสิทธิบัตรถูกต้อง และออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน และอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ที่ใช้ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

ระบบ EST บำบัดน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำ และค่าบำรุงรักษา

ระบบ EST เป็นนวัตกรรมที่ช่วยคืนสิ่งแวดล้อมให้กับระบบอุตสาหกรรมน้ำ

ในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ จะมีปัญหาหลักๆอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ การเกิดตะกรัน การกัดกร่อน และการปนเปื้อนทางชีวภาพ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำในปริมาณที่มาก ก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงาน และค่าบำรุงรักษาระบบที่สูงตามไปด้วย

ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ส่วนมากจะบำบัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และมีการสูญเสียน้ำทิ้งค่อนข้างสูง และไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้

ระบบ EST เป็นระบบอิเล็คโทรไลท์ซิส ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ได้ภายในระบบเดียว จากผลงานที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นระบบที่ทันสมัย และครอบคลุมทั้งหมดทั้งในการบัดและบำรุงรักษาระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

การติดตั้งระบบทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิม ด้วยระบบที่ทันสมัยและการใช้งานที่สะดวกเนื่องจากถังปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็ก เมื่อทำการเปิดใช้งานคุณจึงมั่นใจได้ว่าคูลลิ่งทาวเวอร์จะได้รับการบำบัดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำในระบบคูลลิ่งทั้งหมดจะได้รับการบำบัดโดยน้ำจะถูกหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ EST ผ่านปั้มน้ำไหลเวียน

ลูกค้ากลุ่มโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าต่างมีความประทับใจ และเชื่อมั่นในระดับสูง และอีกมากมายกว่าหลายๆระบบที่ติดตั้งและประสบผลสำเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยม

ระบบ EST จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี ที่ทำให้ระดับค่าความเป็นกรดด่าง สูงขึ้นบริเวณผนังของถังปฏิกิริยา และในขณะเดียวกัน บริเวณรอบๆ อโนดค่า PH จะลดลง ผลที่ได้คือทำให้แคลเซียมและตะกรันเกิดการตกผลึกและจับตัวกันอยู่ข้างๆผนังของถังปฏิกิริยา และใกล้ๆอโนดจะมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นซึ่งจะป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

นอกจากนี้ในกระบวนการดังกล่าวยังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เปลี่ยนคลอโรด์ เป็นคลอรีนอิสระ ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนในคูลลิ่งทางเวอร์ และในท่อ

ระบบ EST มีการวัดค่าพารามิเตอร์ของน้ำและในถังปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลพารามิเตอร์เบื้องต้นที่เราได้คำนวณ ระบบจะทำความสะอาดเอาเศษตะกรันที่ตกผลึกอยู่ข้างๆถัง และกวาดทิ้งโดยตัวสแครบเปอร์ที่ติดตั้งอยู่ข้างในถัง ลงไปในท่อระบายน้ำโดยผ่านวาลว์อัตโนมัติทีติดอยู่ที่ก้นถังของ EST น้ำที่เดรนทิ้งจากระบบ EST เป็นน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นรดน้ำต้นไม้และใช้ในห้องน้ำ เมื่อระบบ EST หยุดการโบดาวน์น้ำ จะมีน้ำเพียงเล็กน้อยที่ยังจำเป็นเพื่อใช้ล้างถังปฏิกิริยา

ระบบ EST เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมากด้วยประโยชน์ มีระบบควบคุมค่าพารามิเตอร์ในน้ำอัตโนมัติ เช่นค่า กรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้า การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการควบคุมแบบไร้สายจากระยะไกล โดยผู้ใช้งานสามารถลอ็คอินเข้าดูระบบและติดต่อประสานงานกับเครือข่าย ในต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบ EST เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำและค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชนได้อีก

EST ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง มาช่วยโลกของเราด้วยการลดการใช้สารเคมี ประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้สารเคมีอีกต่อไป ไม่ต้องใช้ระบบซอฟเท็นเนอร์อีกแล้ว ไม่มีการก่อตัวของตะกรัน ไม่มีแบคทีเรีย ไม่มีการกัดกร่อน ลดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาถึง 60% ลดการใช้น้ำถึง 30% ลดการใช้พลังงาน 5-15% ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

EST เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราในวันนี้และต่อๆไป